Технологічні групи пускових комплексів

Технологічні групи пускових комплексів, як правило, організовуються наказом міністерства будівництва республіки або начальника головного управління по будівництву, В цілях отримання необхідних граничних асигнувань управлінських витрат на утримання комплексу його організація узгоджується з союзним міністерством.

Штатна чисельність комплексу встановлюється в залежності від обсягів будівництва; начальниками комплексів призначаються фахівці від головного технолога тресту до керуючого, в окремих випадках можуть призначатися заступники начальників комбінатів, главків і т. д. В цих випадках посадовий оклад начальника технологічної групи комплексу встановлюється союзним міністерством.

Щодо субпідрядних організацій свого міністерства функції генпідрядника проявляються у забезпеченні технологічної послідовності провадження робіт, своєчасної підготовки фронту, економного та цілеспрямованого використання матеріально-технічних ресурсів; здійсненні общеплощадочной виробничо-господарської діяльності, спрямованої на задоволення виробничих і побутових потреб всіх організацій, що беруть участь у будівництві, забезпечення культурно-побутовим обслуговуванням.

Генпідрядник розробляє, погоджує та затверджує річні, суміщені квартальні, місячні лінійні та мережеві графіки виробництва робіт, організовує общеплощадочную диспетчерську службу і систематичний контроль виконання погоджених та затверджених графіків виробництва робіт по будові, координує поставки та доставку матеріалів, конструкцій і виробів на об’єкт.

Субпідрядник зобов’язаний:

  • брати участь у розгляді внутрипостроечного титульного списку, у складанні генпідрядником проекту договору підряду на капітальне будівництво з замовником в частині визначення строків і умов виробництва монтажних і спеціальних будівельних робіт і поставки замовником обладнання;
  • брати участь у визначенні й узгодженні вартості доручаємої йому етапів робіт, що передбачаються в кошторисній документації;
  • розробляти на основі графіків виробництва робіт річні, квартальні і місячні Плани робіт за узгодженими з генпідрядником термінами початку та закінчення будівництва;
  • брати участь у розробці графіків поставки устаткування, металоконструкцій, збірних залізобетонних виробів та інших конструкцій і матеріалів і ув’язці їх з термінами будівництва і графіків виробництва робіт.


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *