Підпорядкування субпідрядних організацій в процесі виробництва робіт генеральному підряднику

Положеннями передбачено оперативне підпорядкування субпідрядних організацій в процесі виробництва робіт генеральному підряднику. При цьому генпідряднику надається право давати субпідрядникам обов’язкові до виконання розпорядження, що стосуються порядку, черговості виконання та якості робіт, а також заходів, що забезпечують дотримання технології будівельного виробництва.

Генеральний підрядник виконує роль координатора діяльності спеціалізованих організацій незалежно від їх відомчої підпорядкованості. Крім того, він несе відповідальність за весь комплекс робіт по генеральному договору і зацікавлений у оптимальному використанні потужностей субпідрядних організацій. Відповідальність сторін посилюється тим, що фінансуючі банки не контролюють договори субпідряду та розрахунки між генеральним підрядником і субпідрядниками.

Генпідрядник зобов’язаний:

  • надати субпідрядникам фронт робіт, передати затверджену проектно-кошторисну документацію, що відноситься до їх робіт, забезпечити своєчасне фінансування робіт, прийняти закінчені роботи та оплатити їх;
  • координувати роботу всіх субпідрядників, які беруть участь у будівництві;
  • складати за участю субпідрядників і затверджувати за погодженням з ними графіки виробництва робіт, обов’язкові для всіх організацій, що беруть участь у будівництві;
  • залучати субпідрядників до розгляду та погодження кошторисів на роботи, доручені субпідрядним організаціям;
  • здійснювати контроль за відповідністю обсягу, вартості і якості виконаних субпідрядниками робіт проектам і кошторисам. Генпідрядник має право в будь-який час перевірити хід і якість монтажних і спеціальних робіт, а також якість використовуваних матеріалів, не втручаючись при цьому в оперативно-господарську діяльність субпідрядника.

Пускові комплекси

При зведенні складних промислових та інших об’єктів генеральний підрядник може створювати спеціальні органи оперативного управління будівництвом комплексу, покликані координувати діяльність всіх субпідрядників, які беруть участь в будівництві, і оперативно керувати будівництвом відповідно з розробленими проектами організації будівництва, проектів виконання робіт та сітьовими графіками.

При потребі, в склад такої технологічної групи пускового комплексу входять представники вищих органів управління міністерства-субпідрядника і представник міністерства-замовника. Технологічна група пускового комплексу не може втручатися в господарську діяльність субпідрядних організацій.


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *