Відповідальність замовника

Відповідальність замовника — замовник сплачує підрядчику неустойки, штрафи та відшкодовує втрати і збитки за порушення договірних зобов’язань і термінів за затримку:

  • документації, пов’язаної з передачею чи звільненням будівельного майданчика (будівлі, цехи та ін) порівняно зі строками, передбаченими договором, стягується неустойка в сумі 100 рублів за кожний день затримки, Неустойка в такій же сумі стягується за затримку передачі дозволів на виробництво робіт у зоні діючих залізниць, повітряних ліній зв’язку і електропередачі, трубопроводів, дозволів на знесення будівель, перенесення ліній та комунікацій, переселення громадян тощо;
  • передачі проектно-кошторисної документації — 100 рублів за кожний день затримки;
  • передачі матеріалів на строк до 10 днів порівняно з терміном, встановленим графіком передачі матеріалів, стягується неустойка у розмірі 3 відсотків, а при затримці понад 10 днів — 8 відсотків від вартості не переданих у строк матеріалів, обчисленої за прейскурантами;
  • постачання устаткування для монтажу до 10 днів проти графіка стягується неустойка у розмірі 3 відсотків, а понад 10 днів додаткова неустойка в розмірі 5 відсотків вартості не переданого у строк обладнання за окремими найменуваннями. У випадках передачі під монтаж некомплектного обладнання накладається штраф у розмірі 20 відсотків вартості переданого некомплектного обладнання та вартості відсутніх частин деталей, агрегатів. Загальна сума санкцій не може бути вище вартості монтажу переданого обладнання. Величина неустойок за затримку в передачі обладнання монтаж на пускових будовах Крайньої Півночі і в інших районах дострокового завозу неустойка сплачується у полуторному розмірі;
  • приймання робіт, виконаних підрядником, замовник сплачує пеню у розмірі 0,05 відсотків кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт, але не більше 500 рублів в день, за кожен день затримки початку приймання закінченого об’єкта (пускового комплексу, черги, будівлі, цехи) понад 5 днів з дня одержання повідомлення підрядника про пред’явлення його до складання;
  • приймання закінчених етапів робіт понад 3 днів з дня пред’явлення їх до здачі замовнику — стягується пеня в розмірі 0,05% за кожний день затримки, а за затримку понад 30 днів, крім пені, — неустойка в розмірі 2 відсотків кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт, пред’явлених до здачі.

Витрати замовника щодо сплати неустойки (штраф, пеня) та відшкодування збитків підрядника, завданих порушеннями договірних зобов’язань, ставляться по діючим підприємствам і організаціям на результати їх основної діяльності, а знову споруджуваних об’єктах— покриваються за рахунок резерву міністерства (відомства) замовника для надання фінансової допомоги підприємствам і організаціям (постанова Ради Міністрів СРСР від 24 грудня 1969 р. № 973, п. 5) [10].


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *