Особливі умови провадження робіт

Особливі умови провадження робіт визначають порядок, терміни та умови оформлення проміжного приймання робіт, влаштування і розбирання лісів, риштовання, кріплень, умови відшкодування додаткових витрат, пов’язаних з виробництвом робіт у діючих цехах, відведення земельних ділянок для складування ґрунту, що вивозиться з будмайданчика, сміття і відходів будівельного виробництва, порядок і графік звільнення майданчиків і цехів від обладнання, матеріалів та відходів виробництва. Встановлюють відповідальність сторін за дотримання правил техніки безпеки та охорони праці при будівництві на діючих підприємствах, умови та відшкодування витрат при консервації або припинення будівництва та ін

Особливі умови платежів і розрахунків передбачають порядок застосування прогресивних форм розрахунків без проміжних платежів, розбивки кошторисів по об’єктам на етапи, порядок розрахунків за відсотком технічної готовності та оформлення платіжних документів, умови стягнення пені, штрафів і недоїмок; згода генпідрядника про оплату рахунків субпідрядних організацій безпосередньо з рахунку замовника.

Особливі умови можуть включати в себе й інші пункти, які відображають взаємовідносини договірних сторін при здійсненні будівництва нових, і, особливо, реконструкції діючих підприємств.

Міністерства-підрядники, які накопичили достатній досвід договірних госпрозрахункових відносин, розробляють зразкові Особливі умови та інструкції про взаємовідносини організації підрядника і замовника.

Особливо докладні дані наведені в Інструкції і Особливих умовах Міністерства монтажних і спеціальних будівельних робіт СРСР, виконує монтажні роботи як для генпідрядника, так і для замовника за прямими договорами; в цих випадках замовник бере на себе ряд зобов’язань генерального підрядника.

Матеріальна відповідальність сторін за виконання договірних зобов’язань

У загальній формі цивільно-правова відповідальність сторін за договором підряду на капітальне будівництво визначена ст. 70 Основ цивільного Законодавства.

Підприємство-замовник і організація-підрядчик як юридичні особи за невиконання договорів підряду несуть майнову відповідальність у частині, що не покриваються неустойкою витрат іншої сторони.

Матеріальна відповідальність сторін настає лише при порушенні конкретного пункту договору або особливих умов до нього.


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *