Правила внесення змін до передану підряднику проектно-кошторисну документацію

У випадках, коли замовник вносить зміни в передану підряднику проектно-кошторисну документацію, він зобов’язаний не пізніше 15 днів до початку робіт передати підряднику змінену технічну документацію і відшкодувати всі витрати і збитки, пов’язані із внесеними змінами до проектно-кошторисну документацію. У 10-денний строк після передачі підряднику зміненої документації повинен бути складений акт, що фіксує обсяги та вартість непридатних робіт і конструкцій.

На вимогу підрядника, замовник зобов’язаний оплатити матеріальні цінності, завезені на об’єкт, які підрядник не може використовувати на інших будовах, і витрати за перевезення на інші об’єкти, а також відшкодувати всі збитки, понесені підрядником у зв’язку з розірванням або зміною укладених підрядником договорів на поставку матеріалів і конструкцій для цього об’єкта.

Якщо зміни до проектно-кошторисної документації, що виникли не з вини проектної організації, то витрати, викликані зміною проектно-кошторисної документації, фінансуються за рахунок коштів на непередбачені роботи у зведеному кошторисі будівництва.

Основи взаємовідносин між замовниками і підрядниками

Взаємини між двома юридичними особами при підрядному способі будівництва — замовником і підрядником — регулюються договорами підряду на капітальне будівництво, що обумовлюють терміни будівництва, порядок забезпечення матеріалами, устаткуванням, розрахунки за виконані роботи та інші взаємні зобов’язання, які полягають у відповідності з діючими правилами та затвердженими формами.

В доповнення до Правил про договори підряду міністерства і відомства-замовники і підрядники видають інструкції, вказівки про терміни і порядок укладання договорів з урахуванням специфічних для кожного міністерства особливостей.

Укладення договору необхідно для виробництва робіт і відкриття фінансування, так як установи Будбанку (Держбанку) приймають до оплати рахунки за виконані роботи лише при наявності договору на цей об’єкт (п. 18 Правил фінансування будівництва).

Договори укладаються між замовниками, які мають на те спеціальну довіреність, або діють на підставі прав, передбачених положенням про права організації замовника, з одного боку, та підрядником — статутний підрядною будівельною організацією — будівельно-монтажним трестом, що діють на підставі затвердженого вищестоящою організацією (міністерство, головне територіальне управління по будівництву тощо) Статуту.

При укладенні договору підрядник визначає будівельне управління (одне або декілька), яка буде виконувати будівництво, передбачене договором.


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *