Штатний розклад дирекції споруджуваного підприємства

Штатний розклад дирекції споруджуваного підприємства передбачає посади: начальника, заступника, головного інженера, начальників, старших інженерів і інженерів відділів виробничого, технічного, комплектації обладнання, транспортно-експедиційного, бухгалтерії, головного механіка, головного енергетика, технічного нагляду, інших — залежно від кошторисної вартості будівництва і тривалості будівництва і виділених для цієї мети граничних асигнувань управлінських витрат.

Після затвердження акта державної приймальної комісії про приймання споруджуваного підприємства в експлуатацію функції дирекції споруджуваного підприємства передаються управлінню, відділу або старшого інженера капітального будівництва дирекції діючого підприємства, а кошторис і штатний розклад дирекції споруджуваного підприємства закривається, фінансування витрат по цій статті кошторису припиняється.

На діючих підприємствах і в госпрозрахункових організаціях, що здійснюють будівництво, реконструкцію або розширення виробничих площ, функції замовника виконує керівник і його апарат управління, який здійснює функції технічного нагляду.

В бюджетних організаціях (науково-дослідні інститути, вузи, технікуми, лікарні, санаторії), а також при будівництві окремих житлових будинків і культурно-побутових об’єктів створюються групи або відділи технічного нагляду, що виконують функції замовника. Кошти на утримання апарату технічного нагляду передбачаються в кошторисах па капітальне будівництво (розширення, реконструкція) (глава 9 ССФР).

Підрядчик (генеральний підрядник)

Підрядчик (генеральний підрядник) — державна будівельно-монтажна організація (трест, будуправління, домобудівний комбінат), що перебуває на самостійному балансі і чинна до затвердженого статуту (положення), що здійснює своїми силами та засобами будівництво передбачених державним планом об’єктів і їх введення в дію у відповідності з укладаються договором підряду.

Виконання всіх будівельно-монтажних робіт доручається підрядної організації — генеральному підряднику, який при потребі залучає для виконання окремих видів спеціальних будівельних робіт та монтажу обладнання спеціалізовані будівельні і монтажні організації на договірних засадах. Як правило, на будівництві повинен бути один генеральний підрядник, однак при будівництві великих промислових, транспортних, енергетичних та інших комплексів за згодою міністерств-замовників і підрядників допускається укладення договорів підряду з двома і більше будівельними організаціями — генеральними підрядниками (постанова Ради Міністрів СРСР від 12 червня 1970 р. № 425) [8].


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *