Забезпечення робітників спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту

Будівельно-монтажна організація зобов’язана забезпечувати робітників спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту необхідних розмірів відповідно з характером виконуваної роботи і типовими галузевими нормами безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та запобіжних засобів робітникам і службовцям, зайнятим на будівельних, будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних роботах,

Видаються робочим індивідуальні засоби захисту слід попередньо перевіряти, а робітників — інструктувати про порядок користування ними.

Керівники робіт не повинні допускати до роботи осіб без відповідного спецодягу, спецвзуття і засобів індивідуального захисту.

Особи, які знаходяться на будівельному майданчику, зобов’язані носити захисні каски, встановлених зразків, необхідний запас яких повинен бути на кожному будівельному об’єкті.

Лінійний інженерно-технічний персонал (майстер, виконавець робіт, старший виробник робіт» дільничний механік, енергетик) та інші інженерно-технічні працівники за списком, затвердженим головним інженером або керівником будівельно-монтажної організації, зобов’язані щорічно проходити перевірку знання ними правил техніки безпеки. При незадовільному знанні правил техніки безпеки зазначений До керівництва роботами не допускається. Перевірка знань оформляється в журналі або в протоколі комісії, затверджується наказом керівника будівельно-монтажної організації, з подальшою видачею посвідчень.

Новоприйняті робітники можуть бути допущені до роботи тільки після проходження ними:

  • ввідного (загального) інструктажу з техніки безпеки і виробничої санітарії;
  • інструктажу з техніки безпеки безпосередньо на робочому місці, який, крім того, проводиться при кожному переході на іншу роботу або при зміні умов роботи; робітники комплексних бригад повинні бути проінструктовані і навчені безпечним прийомам по всім видам робіт, виконуваних ними.

Повторні інструктажі слід проводити для всіх робітників не рідше 1 разу в 3 місяці.

Проведення інструктажу реєструється у спеціальному журналі.

Крім проведення інструктажу, необхідно не пізніше ніж три місяці з дня надходження робітників на будівництво навчити їх безпечним Методам та прийомам робіт за затвердженою головним інженером будівельно — монтажної організації програмою. Після закінчення навчання і надалі щорічно головний інженер будівельно-монтажної організації повинна забезпечити перевірку знання робітниками зазначених методів і прийомів робіт, а також документальне оформлення і видачу робочим посвідчень.

До самостійним верхолазним робіт допускаються особи, не молодше 18 і не старше 60 років, що пройшли медичний огляд, мають стаж верхолазних робіт не менше одного року і тарифний розряд не нижче третього.

Учні професійно-технічних навчальних закладів і технікумів у віці від 17 до 18 років допускаються до верхолазним робіт не більш ніж на 3 години в день для проходження виробничої практики (Виробничого навчання) під постійним керівництвом і спостереженням за ними майстра виробничого навчання і працівника, призначеного наказом будівельно-монтажної організації (підприємства) для керівництва зазначеної практикою.

Верхолазними вважаються усі роботи, які виконуються на висоті більше 5 м від поверхні грунту, перекриття або робочого настилу, над якими проводяться роботи, безпосередньо з конструкцій, обладнання, машин та механізмів при їх монтажі і ремонті. При цьому основним засобом, що оберігає від падіння з висоти, є запобіжний пояс.

Зміна п. 19 СНиП III-A. ll—70, затверджене постановою Держбуду СРСР від 9 квітня 1973 р. № 47.


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *