Техніка безпеки в будівництві

Правові норми охорони праці встановлені статтями 153-173 Кзпп УРСР і 160-172 Кзпп РРФСР.

Основним законодавчим документом, в якому викладені вимоги безпеки в будівництві, є глава СНиП III-A. 11—70, введена в дію з 1 січня 1971 р., замість СНиП III-A. 11—62. Вона поширюється на будівельно-монтажні роботи незалежно від відомчої підпорядкованості виконують їх організацій.

Крім зазначеної глави СНиП, необхідно виконувати спеціальні вимоги: санітарно-гігієнічних норм і правил Міністерства охорони здоров’я СРСР, правил техніки безпеки Держгіртехнагляду СРСР, Держенергонагляду Міненерго СРСР та інших правил техніки безпеки, затверджених у встановленому порядку органами Державного нагляду та відповідними міністерствами і відомствами СРСР за погодженням з Держбудом СРСР.

У будівельних організаціях щорічно повинні розроблятися заходи з охорони праці, які оформляються як двосторонні зобов’язання адміністрації та профспілки і є додатком до колдоговору або спеціальною угодою з оздоровлення умов праці.

Витрати на виконання планових заходів з охорони праці провадяться за рахунок накладних витрат будівельної організації.

Розмір асигнувань на цю мету в організаціях, що обслуговують ЦК профспілки робітників будівництва і промисловості будівельних матеріалів, встановлений по загальнобудівельних робіт не менше 0,4% і спеціалізовано-монтажним— не менше 0,25% прямих витрат по будівництву.

Ці асигнування мають цільове призначення і можуть бути використані тільки на заходи з техніки безпеки та виробничої санітарії, передбачені Типовою номенклатурою заходів з охорони праці для будівництва, затвердженою ЦК профспілки робітників будівництва і промисловості будівельних матеріалів 29 квітня 1968 р. за погодженням з Держбудом СРСР.

Будівельно-монтажні організації повинні з урахуванням місцевих умов розробляти інструкції з техніки безпеки, затверджені інженером будівельно-монтажної організації.

Відповідальність за дотримання вимог з техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві будівельно-монтажних робіт покладається на інженерно-технічних працівників будівельно-монтажних організацій.

Зазначені інженерно-технічні працівники повинні у разі виникнення умов, що загрожують життю або здоров’ю працюючих, припинити виконання будівельно-монтажних робіт і зробити відповідний запис в журналі виконання робіт.


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик
 

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *