Оцінка якості будівельно-монтажних робіт

При встановленні оцінки якості окремих видів робіт, побудованих будівель і споруд слід керуватися: Тимчасовими вказівками щодо оцінки якості будівельно-монтажних робіт, конструктивних частин будівель і споруд, закінчених будівництвом об’єктів та пускових комплексів (СП 378-67), затверджених Держбудом СРСР 29 липня 1967 р. або Тимчасовими вказівками щодо оцінки якості будівельно-монтажних робіт, конструктивних частин та закінчених будівництвом об’єктів Української РСР, затвердженими Держбудом УРСР 12 жовтня 1971 р.

Якість виконаних робіт підлягає обов’язковій оцінці:

  • по мірі виконання їх бригадами, ланками або окремими робочими при прийманні їх від виконавців під час закриття наряду — оцінку дає виробник робіт або майстер з участю бригадира — здає виконану роботу, а також виконує наступну (суміжну) роботу;
  • після закінчення прихованих робіт на стадії їх приймання та актирования я після закінчення конструктивної частини будівлі (споруди) по мірі готовності об’єкта до виробництва наступних видів робіт. Їх оцінку встановлює представник технічного нагляду замовника за участю представників генпідрядної і субпідрядних організацій, а для особливо відповідальних конструкцій — і проектувальників;
  • при прийманні в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Оцінку встановлюють державні та робочі приймальні комісії в залежності від фактичних значень допустимих відхилень в натурі.

У відповідності з СН 378-67 якості виконаного окремого виду будівельно-монтажних робіт, прийнятих від бригади, дається оцінка:

  • задовільно (3 бали), якщо роботи виконані в повній відповідності з робочими кресленнями і СНиП, за обов’язкової умови, що наявні відхилення в натурі будуть не більш крайніх значень допустимих відхилень, встановлених відповідними розділами СНиП. Якщо встановлено, що в даному виді робіт або в конструктивному елементі в окремих показниках є відхилення, що перевищують зазначені допуски, або порушення робочих креслень, то такі роботи не приймаються і підлягають виправленню;
  • добре (4 бали), якщо роботи виконані в повній відповідності з робочими кресленнями і СНиП, за обов’язкової умови, що встановлені в натурі відхилення знаходяться в межах середніх значень допустимих відхилень, наведених у відповідних розділах СНиП;
  • відмінно (5 балів), якщо роботи виконані в повній відповідності з робочими кресленнями і СНиП, за умови, що наявні в натурі відхилення знаходяться в межах мінімальних значень допустимих відхилень, встановлених у відповідних розділах СНиП.


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *