Операційний контроль якості виконання робіт

Встановлено, що операційний контроль якості виконання робіт покладається на виробників робіт і майстрів, які здійснюють керівництво будівництвом будівлі (споруди).

У необхідних випадках до операційного контролю залучаються будівельні лабораторії і геодезическо-маркшейдерські служби, а також фахівці, що займаються контролем окремих видів робіт.

Контроль здійснюється у відповідності зі схемами операційного контролю якості виконання робіт (СОКК), що додаються до технологічних картах, які є складовою частиною проектів провадження робіт (ППР).

На будівництво об’єктів, для яких розробляються технологічні карти, групи підготовки виробництва і проектування виробництва робіт будівельних організацій зобов’язані видавати типові або повторного застосування СОКК.

СОКК повинні містити: ескізи конструкцій з зазначенням допустимих відхилень по СНиП; перелік перевіряються операцій: наказ про спосіб контролю (візуально, інструментально тощо); терміни проведення контролю перелік прихованих робіт, що підлягають здачі представникам технічного нагляду замовника; перелік операцій, контрольованих при участі будівельної лабораторії, а також залучених фахівців.

Приклад схеми операційного контролю якості робіт (СОКК) наведений у додатку до Рекомендацій щодо здійснення операційного контролю якості виконання будівельно-монтажних робіт.

Всі встановлені при контролі дефекти повинні бути усунені до початку наступних робіт.

Інженерно-технічні працівники, що здійснюють операційний контроль якості робіт, зобов’язані вести облік виробничого браку і дефектів, виявлених у процесі виконаного контролю, та вносити їх у журнал робіт з будівництва даного об’єкта.

В Українській РСР діють Тимчасові вказівки щодо здійснення поопераційного контролю якості будівельно-монтажних робіт (ВТУ 204-69), затверджені Держбудом УРСР 16 вересня 1969.

При здійсненні контролю якості виконаних робіт рекомендується користуватися практичним посібником Схеми операційного контролю якості будівельно-монтажних робіт, розробленим Минпромстроем УРСР і НДІБВ Держбуду УРСР.

Приймання прихованих робіт

Окремі види робіт, які недоступні для огляду при проведенні подальших робіт (приховані роботи), повинні бути прийняті у процесі їх виробництва.

До прихованих робіт зазвичай відносять: влаштування фундаментів, гідроізоляцій, установку арматури і закладних частин в залізобетонних конструкціях і інші подібні роботи.

Приховані роботи до їх закриття повинні бути оглянуті, перевірені і прийняті від виконавців виробником робіт спільно з технаглядом замовника, про що складається акт за відповідною формою.

У разі неявки представника технагляду замовника у призначений час виконавець робіт складає односторонній акт, в якому вказується, що незважаючи на оповіщення, представник замовника не з’явився. Якщо надалі замовник вимагає розтину, то така робота проводиться за його рахунок.

Брати участь у прийманні відповідальних конструктивних прихованих робіт повинен також автор проекту.

В акті приймання прихованих робіт підтверджується їх відповідність проектним даним, дається оцінка якості та дозвіл на виробництво наступних робіт.

Акти на приховані роботи складаються за встановленою формою (стор 187), зберігаються виробником робіт і пред’являються комісії при здачі об’єкта в експлуатацію.


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *