Здача виконаних бригадою робіт

Після закінчення окремих видів робіт, звичайно до кінця платіжного місяця (при закритті нарядів) бригадир зобов’язаний здати майстру виконані бригадою роботи. При прийманні робіт майстер, керуючись затвердженими Вказівками по оцінці якості будівельно-монтажних робіт, дає оцінку якості робіт і подає її на зворотному боці типової форми наряду. Від оцінки (відмінно, добре, задовільно) залежить розмір премій бригадам, яким видано акордно-преміальний вбрання, тому давати оцінку виконаним роботам слід обґрунтовано і з дотриманням встановлених вимог до якості робіт.

Висока якість робіт, як правило, забезпечується суворим і дієвим контролем як у процесі виконання робіт, так і на завершальній стадії — їх приймання — у всіх ланках будівельного виробництва: бригадиром — над робочими, майстром — бригадиром, виконавцем робіт — над майстром, начальником дільниці — над виробником робіт.

Загальне керівництво контрольною роботою здійснює головний інженер будівельно-монтажної організації (РМВ, СУ, ПМК), який несе відповідальність за якість виконаних робіт.

Система контролю в більш широкому викладі наведена в Рекомендаціях зі створення системи управління якістю в будівельному тресті.

Операційний контроль якості робіт

Центральний науково-дослідний і проектно-експериментальний інститут організації, механізації і технічної допомоги будівництва (НИИОМТП) Держбуду СРСР розробив спільно з НДІБВ Держбуду УРСР і видав Рекомендації щодо здійснення операційного контролю якості виконання будівельно-монтажних робіт, узгоджені з Відділом технічного нормування та стандартизації Держбуду СРСР і Госстройинспекцией Держбуду СРСР.

Рекомендації встановлюють загальний порядок операційного контролю якості будівництва будівель (споруд) різного призначення. Вони є обов’язковими для будівельно-монтажних і Спеціалізованих організацій незалежно від їх відомчої підпорядкованості, а також для технічного нагляду замовника і авторського нагляду проектних організацій.

Основними завданнями операційного контролю якості виконання будівельно-монтажних і спеціальних будівельних робіт є:

  • забезпечення відповідності виконуваних робіт проекту і вимогам нормативних документів по будівництву, затверджених або погоджених з Держбудом СРСР;
  • своєчасне виявлення причин виникнення дефектів при виробництві робіт і прийняття заходів щодо їх усунення;
  • підвищення відповідальності безпосередніх виконавців (робітників, ланок, бригад) за якість виконання робіт.


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *