Журнали та акти, які заповнюються при виробництві та приймання будівельно-монтажних робіт

Перелік журналів, які заповнюються при виробництві робіт

Найменування журналу

Де поміщена затверджена форма

Журнал робіт

См. справжній довідник, Журнал робіт

Журнал обліку виконаних робіт

То ж, Журнал робіт

Журнал бетонних робіт

СНиП III-B. 1—70, додаток 2

Журнал (відомість) контролю температур

СНиП III-B. 1—70 додаток 3

Журнал підводного бетонування

СНиП III-B. 1—70, додаток 7

Журнал зварювальних робіт

СНиП III-B. 3—62 додаток 1

Журнал бетонування стиків

СНиП III-B. 3—62 додаток 2

Трест ___
БМУ (СУ, ПМК) ___
ЖУРНАЛ РОБІТ
Будівництва ___
Кошторисна вартість ___ руб. в цінах 19___ р.
Початок робіт ___
Кінець робіт ___

Здача в експлуатацію:

 • за планом (договором) ___
 • фактично ___

Технічний проект і кошторису розроблені ___
Проект і кошторис затверджено ___
Замовник ___
Підрядник ___
У цьому журналі пронумерованих і прошнурованих ___ сторінок печатка та підпис відповідальної особи організації, яка видала журнал

 • Найменування субпідрядних організацій і перелік робіт, виконуваних ними ___
 • Відмітка про зміни в записах на титульному аркуші ___
 • Прізвище, ім’я, по батькові та підпис виробника робіт ___.
 • I. Реєстрація надходження технічної документації

  Дата надходження на будівництво

  Найменування технічної документації, звідки отримано

  № технічної документації

  Кількість (примірників)

  Примітка

  II. Список технічного персоналу, зайнятого на будівництві

  Займана посада

  Прізвище, ім’я, по батькові

  Дата початку роботи на даному будівництві

  Дата закінчення роботи на даному будівництві

  III. Щоденник роботи

  Дата; № п. п

  Короткий опис виконаних робіт, методи і умови виробництва робіт

  Вимірювач

  Кількість виконаних робіт

  Прізвище технічного персоналу, який керував роботою

  IV. Зауваження контролюючих осіб

  Дата

  Зауваження контролюючих осіб

  Відмітка про прийняття зауважень
  до виконання і про виконання

  Пояснення до ведення журналу робіт

 • Журнал робіт є первинним виробничим документом і повинен відображати всю виробничу життя будівництва з часу початку робіт до їх здачі.
 • Журнал робіт видається начальнику будівництва об’єкта трестом при організації будівництва і заповнюється з першого ж дня початку підготовчих робіт.
 • У журналі (розділ I) реєструються всі проектні технічні документи з будівництва об’єкта; проект організації будівництва; проект виробництва робіт; робочі креслення і кошториси; надсилаються доповнення або зміни до проекту виробництва робіт і кошторисів; акти висновки експертних комісій, вносять нові технічні або кошторисні вимоги до об’єкта.
 • У журнал (розділ II) вноситься весь технічний персонал, зайнятий на виробництві, і всі зміни в його складі.
 • Щоденник робіт (розділ III) є основною частиною журналу робіт. Щоденник повинен містити початок кожної роботи і детально відображати весь хід її виконання. Опис робіт повинен проводитись по всіх конструктивних елементів будівлі і споруди по мірі їх зведення.
 • У журнал (розділ IV) вносять свої зауваження особи, що контролюють виробництво і якість робіт. Керівництво будівництва робить в журналі відмітки про виконання цих розпоряджень.
 • Журнал робіт ведеться по кожному об’єкту окремо і повинен перебувати у виконавця робіт.
 • Після закінчення будівництва журнал здається в трест разом з виробничим звітом.
 • «Довідник будівельника», М. С. Екельчик

  Related posts

   
   

  Leave a Reply

  Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *