Питання про структуру диспетчерського керівництва будівництва

Питання про структуру диспетчерського керівництва будівництвом вирішується у відповідності з обсягами, характером і способами здійснення будівництва. При цьому головну увагу слід приділити:

  • правильному визначенню місця диспетчеризації в структуру тресту, будівельного управління, па великих будовах та на підприємствах будіндустрії;
  • чіткості організації диспетчерської служби з управління виробництвом на основі декадно-добових графіків;
  • відповідності схеми побудови диспетчеризації конкретним умовам і вимогам даної будівельної організації (комплексу, ділянки, будівництва);
  • оперативного контролю та обліку шляхом ведення встановленої звітності, починаючи з об’єкта будівництва до тресту.

У межах здійснюваних ними функцій диспетчери мають розпорядчі права. Їх розпорядження обов’язкові до виконання для всіх працівників відповідних підрозділів, а також для виробничого персоналу субпідрядних організацій, що працюють на даному будівництві.

Незгоди з розпорядженням диспетчера не звільняє працівників будівництва від його виконання, а свої заперечення в подальшому часу вони можуть доповісти керівництву організацій. Віддаючи розпорядження, диспетчер повинен керуватись затвердженими планами, графіками робіт та проектною документацією. Змінювати їх, а також давати вказівки про заміну одного матеріалу іншим диспетчер не має права без погодження з головним інженером або керівником організації (підприємства).

Про всіх випадках простою, неполадки та інших затримки, що впливають на виконання робіт за графіком, диспетчери будівельно-монтажних управлінь (СУ, ПМК), а також підсобних виробництв і обслуговуючих господарств зобов’язані негайно повідомляти головному диспетчеру тресту. З метою оперативного рішення виникаючих виробничих питань і ув’язування робіт усіх служб і субпідрядників диспетчерські наради проводяться під керівництвом начальника або головного інженера будівельної організації.

Основним завданням головної диспетчерської служби тресту є забезпечення безперебійного ходу робіт на всіх об’єктах будівництва. Це здійснюється шляхом оперативного керівництва роботою основних ланок виробництва — будівельних управлінь та дільниць, субпідрядних організацій, виробничих і транспортних підприємств та інших підрозділів, які беруть участь у роботах на даній будівельному майданчику.

Головний диспетчер тресту і диспетчери будівельно-монтажних управлінь (СУ, ПМК) є заступниками головного інженера тресту або відповідних управлінь по оперативному регулюванню і контролю будівельного виробництва. Головним документом диспетчерського управління є декадно (потижнево)-добовий графік виробництва будівельно-монтажних робіт і їх матеріально-технічного забезпечення, на підставі якого диспетчери тресту (управління будівництва) виконують оперативне керівництво всім виробничим процесом.


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *