Організація і технологія будівельного процесу

Цей розділ містить:

  • чисельно-кваліфікаційний і професійний склад бригад і ланок робітників із зазначенням про раціональному розподілі робочих операцій між виконавцями при виконанні робіт, передбачених у технологічній карті;
  • схеми організації робочих місць (робочої зони) із зазначенням їхніх розмірів, розміщення матеріалів та виробів, засобів механізації, пристроїв та обладнання, а також розміщення і руху (у необхідних випадках) робітників і машин в процесі виробництва робіт;
  • вказівки про послідовність і раціональних прийомах виконання основних робочих операцій, прийоми і способи стропування елементів конструкцій та інших будівельних вантажів при виконанні монтажних і транспортних робіт, прийомах і способах установки, перестановки і зняття різних пристосувань і тимчасових кріплень, що полегшують працю робітників і створюють умови безпечного виконання робіт;
  • вказівки по використанню засобів малої механізації, раціонального інструменту, пристосувань і устаткування, застосування яких забезпечить найбільшу ефективність робіт;
  • графік виробництва робіт і дані про витрати праці; найбільш важливі вказівки по техніці безпеки, охороні праці, а також вимоги санітарних норм при виконанні даного процесу;
  • калькуляції витрат праці і заробітної плати, які використовуються при складанні акордних нарядів-завдань робітникам.

Матеріально-технічні ресурси

Цей розділ містить три таблиці, у яких наводиться:

  • потреба в матеріально-технічних ресурсах, необхідних для виконання даного будівельного процесу (із зазначенням розміру, марки або інших даних по специфікації);
  • потреба в машинах, механізованому інструменті, інвентар та пристосування (за прийнятою технологією з ув’язкою обсягів робіт і термінами їх виконання);
  • потреба в експлуатаційних матеріалах (по довідниках їх витрати).

Застосування технологічних карт, як показує практика, сприяє скороченню тривалості будівництва, підвищенню продуктивності праці, зниженню собівартості будівельно-монтажних робіт, раціонального використання робочої сили і матеріалів, а також впливає на поліпшення якості виконуваних робіт.

Слід встановити такий порядок, при якому до початку робіт на об’єкті виробник робіт (майстер) вручає бригаді відповідну прив’язану до даної будівництві технологічну карту і акордний (акордно-преміальний) наряд на виконання заданого обсягу робіт, складений на підставі калькуляції, прикладеної до цієї карті.

Відповідальність за впровадження технологічних карт покладається на головного інженера, начальника дільниці, виконавця робіт РМВ (СУ, ПМК), а також на інженерів групи ПІР тресту або працівників Оргтехстроя, розробляють (або прив’язують) технологічні карти та займаються їх впровадженням.

Інженерно-технічні працівники, що брали активну участь у розробці і впровадженні технологічних карт, можуть бути премійовані за рахунок коштів на впровадження нової техніки, за умови включення цієї роботи у відповідний розділ плану впровадження нової техніки.


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *