Форми роботи громадських інспекторів та комісій охорони праці

Як показала практика, найбільш дієвою формою щоденного контролю за станом техніки безпеки і виробничої санітарії є так званий триступеневий метод контролю. Суть цього методу полягає в наступному.

Перший ступінь контролю

Майстер або виконроб виробничої дільниці спільно з громадським інспектором та черговим по техніці безпеки щодня перед початком зміни перевіряють стан техніки безпеки, проводять поточний інструктаж і приймають необхідні заходи для усунення виявлених недоліків. Виявлені під час роботи порушення громадський інспектор або черговий записує у спеціальний журнал і через майстра вживає заходів для усунення виявлених порушень. Якщо вони не усунуті в тижневий термін, то про них повідомляється начальника будівельної дільниці (начальникові цеху) під час проведення перевірки за другою щаблі і робиться запис у загальному журналі для триступеневого контролю.

Форма журналу може бути наступною:

№ п. п

Дата подачі пропозиції, проведення перевірки

Зміст пропозиції

Підпис і посаду особи, яка подала пропозицію

Відповідальний за виконання

Розпорядження
начальника дільниці (цеху) або гол. інженера

Результати перевірки виконання пропозицій

Примітка

Друга щабель

Начальник будівельної дільниці (цеху) зі старшим інспектором з охорони праці з участю механіків та електриків, інженера по техніці безпеки і лікаря один раз на тиждень перевіряють стан техніки безпеки та промислової санітарії на всіх об’єктах (ділянках) і роботу першого ступеня. Всі виявлені порушення записуються в журнал; встановлюються терміни виконання пропозицій і призначаються виконавці.

Мали місце випадки порушення правил техніки безпеки обговорюються на зборах робітників. Начальник дільниці (цеху) організовує негайне виконання заходів.

Третя щабель

Головний інженер, голова комісії охорони праці ФЗМК, інженер по техніці безпеки, головний енергетик будівельного управління або підприємства один раз на місяць проводять огляд декількох виробничих ділянок за річним графіком, щоб забезпечити здійснення зауважень першої та другої щаблів взаємоконтролю. Ця перевірка ділянок (цехів) повинна здійснюватися з особливою принциповістю і підвищеною вимогливістю.


«Профілактика травматизму у будівництві»,
Р. В. Лесенко, Ю. В. Борисполець, А. Д. Гапоненко

Related posts

 
 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *